«РАБОТА ШКОЛЬНОГО ПСИХОЛОГА ПО РАЗВИТИЮ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПОДРОСТКОВ»

Оставьте комментарий

Работа школьного психолога имеет широкий спектр. Во многом его деятельность задается социальной, семейной, педагогической системой, в которой реально находится ребенок. Школа – это первый опыт жизни в социуме для детей.

Интеллект – карта по теме: «Межличностные взаимоотношения в классном коллективе»

Оставьте комментарий

Интеллект – карта по теме: «Межличностные взаимоотношения в классном коллективе» раскрывает особенность межличностных отношений в классном коллективе. Раскрыты авторы исследовавшие данную проблему, а также в форме схемы дана полная информация по теме.

???Психолог в Центре подготовки олимпийского резерва???

Оставьте комментарий

Уважаемые коллеги! Нужна ваша помощь. Помогите пожалуйста, устроилась спортивным психологом, но опыта совсем нет. Хочу начать с номенклатуры дел, нет ни одной папочки…. Ранее психолога не было в Центре подготовки олимпийского резерва. Не знаю, с чего начать?

ПРОБЛЕМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА И ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБ ШКОЛЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Оставьте комментарий

В статье освещены проблемы возникающие в процессе взаимодействия педагога-психолога с методической службой , при реализации опытно-экспериментальной работы в школе.
Автор публикации предлагает конкретное решение, которое способствует преодолению возникающих трудностей.

«Сабырлыққа үйренейік» тренинг

Оставьте комментарий

Жасөспірімдерге арналған тренинг. Бұл тренингтің негізгі мақсаты әр түрлі жаттығулар арқылы жасөспірімді эмоционалды жағдайлар кезінде өзін -өзі бақылауға үйрету және тұлғааралық қарым-қатынасында эмоциялар рөлін анықтау, жасөспірімнің өзіндік санасын дамыту, қатысушылардың өзіндік эмоциялық жай-күйін реттеу әдістері туралы білімдерін кеңейту болып келеді. Тренинг мектеп оқушыларына арналған.

Тәрбиесі қиын оқушыларды анықтаудың психологиялық, педагогикалық шарттары және тәрбие құзыреттілігі

Оставьте комментарий

Тәрбие – қоғам мен жеке тұлғаның арақатынасын қамтамасыз ететін басты жүйе.. Бала бойына жақсы қасиеттер қалыптасатын, күрделі кезеңде бейқамдық көрсетсек, ертеңгі күні опық жеріміз анық. Бала тәрбиесі – қоғам дамуының қандай сатысы болмасын мәнін жоймайтын, әрдайым ізденіс пен жауапкершілікті қажетсінетінмәңгілік мәселе.